Händer i FaCO

Stödverksamheten inom FaCO pågår dagligen. Det är ca 25 familjehem som hört av sig via mail eller telefon för råd, stöd och annan hjälp under september månad. Förutom stödverksamhet så sitter vi med i referensgrupper och deltar i andra sammanhang inom vårt område.

Vi gör även detta:
– styrelsen har haft arbetsmöte i Uppsala för att dra upp riktlinjer för aktiviteter och engagemang under 2019.

– medverkar i referensgrupp i Framtidens socialtjänst/ Statens offentliga utredningar.
Nästa möte i referensgruppen är 181204.

– har deltagit i Socialstyrelsens enkätundersökning. Frågor om stödmaterial inom familjehemsvården gällande umgänge mellan familjehemsplacerade barn och barnets föräldrar.

– deltar i kunskapsmyndigheterna Forte och SBUs enkätundersökning för att ringa in områden för forskningen de närmaste 10 åren. Forskningen ska ge stöd till socialtjänsten och svara på frågan ”gör vi rätt saker”.

– deltar i Brittiska fosterhemsforskningen.

– planerar inför kongressen den 190511-12 som kommer att hållas i Närke. Information om föreläsare kommer i nästa nummer av Familjehemsnytt.

– Västmanland – Uppland fortsätter med familjehemsträffar varje tisdag.

– Region Värmland har tillsammans Värmlands familjehem har haft en familjehemsdag.

– familjehemsträff i Södermanland planeras i oktober.

– handledningsgrupp stratas i Västerås. Handledningen är kostnadsfri för medlemmar.

– intensivt arbete pågår för att förnya vår hemsida. Vårt mål är att kommunicera vad som händer i FaCO till medlemmar och andra som är intresserade av familjehemsvård.