Handboken: Vägen mot bra familjehemsvård

Det är mycket att tänka på vid ett uppdrag, frågor uppkommer säkerligen efter ett tag som man kanske inte haft möjlighet att förutse. Handboken är till för att erbjuda information och stöd för att du ska kunna känna dig bekväm och professionell i din roll. Vår strävan har varit att ta upp det mesta som gäller för familjehemsföräldrar, jourhem, kontakt- och avlastningsfamiljer.

Förutom det praktiska kring uppdragen förklarar vi olika begrepp som kan vara bra att känna till. Vi berättar om rättigheter och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra överenskommelser.

Därtill kan du läsa om lagar och paragrafer och som bilagor erbjuder vi bl.a. blanketter för avtal och genomförandeplan.

Handboken består av mer än 150 sidor, inklusive bilagor, och finns idag endast på nätet. Detta för att den alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid behov.

 

 

Rulla till toppen