Utredning för barn och unga i samhällsvård

Utredningen har strävat efter att ta fram förslag som utgår från vad barn och unga med erfarenheter av samhällsvård själva uttrycker. För att få underlag till det har utredningen tagit fram en beskrivning av vad som behöver bli bättre i dagens samhällsvård med fokus på vård-kedjan och barns och ungas delaktighet.

Läs utredningen här

Rulla till toppen