Om Faco

Vi vill att de mest utsatta – våra barn och ungdomar – ska få en så bra placering som möjligt. Därför är vår målsättning att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra alla former av familjehemsvård och kontaktpersonsverksamhet.

Våra övergripande mål

Att alla placerade barn ska växa upp till trygga vuxna

Att vara familjevårdens samlade röst till berörda myndigheter och media

Att stärka familjehemmens roll

Vad gör FaCO?

FaCO är en intresseorganisation för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.

Många hör av sig till oss för råd, stöd och annan hjälp. Förutom stödverksamhet så sitter vi med i referensgrupper och deltar i andra sammanhang inom vårt område.

FaCO ska:

FaCO jobbar med:

Vi skapar möjligheter att mötas

Varje år anordnar FaCO ett riksläger under kristihimmelfärdshelgen. Sedan flera år tillbaka har vi varit i Uskavi utanför Nora, intill sjön Usken.

Här kan både familjehemsföräldrar, biologiska och placerade barn träffa andra som är i samma situation och utbyta erfarenheter blandat med lek, stoj och upplevelser. Även mor- och farföräldrar och andra viktigt personer för barnet är varmt välkomna. Vi brukar ha en mycket uppskattad badtunna, man kan spela fotboll, vollyeboll, kubb, boule och till reducerade priser paddla kanot, fiska, spela minigolf m.m.

Vill du vara med?

Håll utkik här på vår hemsida, Facebook, Instagram och i tidningen Familjehemsnytt!

FaCO lyfter svensk familjehemsvård

FaCO bildades 1983 och är en intresseförening för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer/personer, särskilt förordnade vårdnadshavare till tidigare placerade barn och andra som är intresserade av familjehemsvård.

Sedan föreningen bildades har det hänt en hel del inom verksamheten men fortfarande är familjehemmen den dominerande vården för barn och ungdomar som behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet. FaCO´s målsättning är att genom olika insatser, på ett aktivt sätt, medverka till att utveckla och förbättra former för en god familjehemsvård. FaCO har genom detta arbeta fått ett positivt gehör från kommuner och andra samverkanspartners och verksamheten betraktas allmänt som ett nödvändigt komplement till kommunal verksamhet.

Rulla till toppen