Blanketter

FaCO har tagit fram speciella blanketter för både avtal och genomförandeplan som gör det enklare och även minskar risken att man glömmer bort viktiga delar, när dessa handlingar skall upprättas.

Avtal

Alla familjehem skall ha ett skriftligt avtal med kommunen, som reglerar: den överenskomna tiden för placeringen, uppsägningstid, den ekonomiska ersättningen, försäkringsfrågor och annat.

Genomförandeplan

När man gör en placering i familjehem skall en genomförandeplan (tidigare behandlingsplan) upprättas. Planen tar upp viktiga punkter som gör att vi får struktur på och en målsättning för vårt uppdrag som familjehem.

Fyll i vad du vill beställa

Blanketterna kan man köpa både i digital form att fylla i på nätet eller som utskrift.

Rulla till toppen