Handboken: Vägen mot bra familjehemsvård

Handbokens innehåll

Det är mycket att tänka på vid ett uppdrag, frågor uppkommer säkerligen efter ett tag som man kanske inte haft möjlighet att förutse. Handboken är till för att erbjuda information och stöd för att du ska kunna känna dig bekväm och professionell i din roll. Vår strävan har varit att ta upp det mesta som gäller för familjehemsföräldrar, jourhem, kontakt- och avlastningsfamiljer.

Förutom det praktiska kring uppdragen förklarar vi olika begrepp som kan vara bra att känna till. Vi berättar om rättigheter och skyldigheter, om vad som gäller beträffande ekonomi, avtal och andra överenskommelser.

 

Därtill kan du läsa om lagar och paragrafer och som bilagor erbjuder vi bl.a. blanketter för avtal och genomförandeplan.

 

Handboken består av mer än 150 sidor, inklusive bilagor, och finns idag endast på nätet. Detta för att den alltid ska vara aktuell, då vi uppdaterar den vid behov.

Som medlem har du tillgång till handboken på medlemssidan. För icke medlemmar kan man beställa en kod till boken för 

450 kr  vilket är en engångssumma. Handboken uppdateras kontinuerligt och på det viset har du alltid tillgång till aktuell information.

Ladda ner Handboken

Om du redan har handboken så kan du skriva in koden här.

Handboken är uppdaterad med 2023 års ersättningsrekommendationer,
konsumentverkets “Koll på pengarna”, lagar m.m.

Några av rubrikerna i Handboken

 • ABC-fakta
 • Bra att tänka på inför uppdragen
 • Beskrivningar av de olika uppdragen
 • Barns behov – anknytning och umgänge
 • Utbildning och handledning
 • Avtal
 • Genomförandeplan
 • Försäkring
 • Vårdnadsöverflyttning
 • Avslutning av familjehemsvård
 • Ekonomi

Utdrag ur Handboken

I handboken hittar du information om många av de saker som är
bra att ha koll på när man är familjehem. Här kan du läsa några utdrag.

Handledning

Som jour- och familjehem ställs man ofta inför svåra situationer. Det kan vara att barnet har stor problematik eller att umgänget med biologföräldrarna är problematiskt. Oavsett vilka problem man ställs inför, så behöver alla någon som lyssnar och som vet vad man talar om. Det kan även vara på sin plats för vissa kontaktfamiljsuppdrag och även för kontaktpersoner, beroende på hur det ser ut i ärendet, med någon form av handledning. Om du inte blir erbjuden detta stöd, tveka inte att ta upp det med din handläggare vid behov.

Hem för vård och boende (HVB-hem)

Barn och ungdomar som placeras i HVB-hem har ofta en tydlig problembild och är därför i behov av vård och stöd. Placering på hemmen sker genom utredning och beslut av socialnämnden i folkbokföringskommunen, med stöd från socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Placeringsformen är tillståndspliktig.

Tonåringar med NPF

Ungdomar med neuropsykiatriska problem hamnar ofta utanför den sociala gemenskapen. De impulsiva hamnar lätt i olämpliga gäng och de inåtvända blir alltmer ensamma, såvida de inte kan bevara kompisrelationer genom sina intressen. Många har dåligt självförtroende och några drabbas av depressioner. Därför är det oerhört viktigt med stöd, vägledning och närvarande vuxna under tonåren.

Rulla till toppen