Öppet brev till stöd för Lisa och hennes familj

Styrelsen i familjehemmens Centralorganisation (FaCO) följer med oro på händelserna kring utvisningshotade Lisa. Det är inte brukligt att FaCO uttalar sig i enskilda fall och händelser, men nu känner vi att detta ärende tangerar in i vårt sakområde och vi kan därför inte längre tiga.

Fallet Lisa upprör oss alla och det är fruktansvärt tragiskt för Lisa och hennes familj, kompisar, skola, släkt och vänner. Ett rent haveri i rättsstaten Sverige. 

Vi har i styrelsen identifierat två viktiga frågeställningar som utkristalliserats i debatten, dels vad barnkonventionen är till för, dels vad en vårdnadsöverflytt verkligen betyder?

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag. Enligt FaCO tas dock inte barnens rättigheter i beaktande och att det barnrättsbaserade synsättet inte genomsyrar samhället och heller inte ger tillräckligt genomslag vid olika beslutsprocesser. 

Frågan är varför påtala vikten av barnkonventionen när den är så substituerad av andra lagstiftningar att den i praktiken blir helt tandlös?  Gång på gång ser vi hur rättsosäkert barns ställning i Sverige är och Lisas fall i synnerhet. I utredning efter utredning påtalar FaCO vikten av att barnets perspektiv lyfts fram mer än föräldrars rätt.

FaCO är en nationell organisation som är till för familjehem och är skapad av familjehem och vi hör av våra medlemmar att fler och fler kommuner tidigare och tidigare vill göra så kallade vårdnadsöverflyttningar av placerade barn. Ibland redan efter ett eller ett par år, i de fall där det inte finns någon möjlighet till återflytt till de biologiska föräldrarna. Många familjehem ser positivt på att göra en vårdnadsöverflytt då barnet anknytning äntligen får ta plats och inge familjehemsföräldrarna trygghet, stabilitet och långsiktighet för de placerade barnen. 

Men med Lisas fall får det oss att tveka att ge nya familjehem förespeglingen att en vårdnadsöverflytt är det bästa. För vad betyder en vårdnadöverflytt egentligen rent juridiskt? Att få underteckna skolans blanketter och få större insyn i barnens journaler på 1177 är väl i sig väldigt viktigt. Men att barnet ska få känna sig delaktig och äntligen få landa i tryggheten i sin nya familj är väl ändå det som ska vara det allra viktigaste? 

Migrationsverkets handläggning i ärendet kommer även ge fler ringar på vattnet. Regeringens vilja att få kommunerna att vårdförflytta fler barn kommer med all sannolikhet nu att bli svårare. För vilken förälder skulle våga först genomgå hela processen som en vårdnadsöverflytt innebär för att sedan förstå att barnet ändå kan hamna någon helt annanstans. Ingen!

FaCO skickar sina varmaste kramar till Lisa och hennes föräldrar Paulina och Hans. 

Styrelsen
FaCO

Rulla till toppen