Placerade barns erfarenheter har förbättrat utbildning för familjehem

Nu finns en ny version av materialet Ett hem att växa i, som används i utbildning av familjehem. I den här revideringen har erfarenheter från familjehemsplacerade barn varit ett viktigt underlag.

− Det har varit väldigt givande att få samarbeta med unga som har egna erfarenheter av hur det är att vara placerad idag. Deras berättelser, inspel och material har lyft vårt arbete, säger Anna Svennblad, utredare på Socialstyrelsen och ansvarig för uppdateringen.

Det behövs fler familjehem. Men det är också viktigt att de som finns får utbildning och stöd utifrån aktuell kunskap. Socialstyrelsen tillhandahåller och utvecklar utbildningsmaterialet Ett hem att växa i för att bidra till en familjehemsvård av god kvalitet.

Parallellt med att utgå ifrån aktuell kunskap har barns och ungas erfarenheter av att vara placerade fått större utrymme i det nu reviderade materialet. Resultatet från en nationell brukarundersökning med familjehemsplacerade barn har varit viktigt. Men projektet har också involverat ungdomar direkt i arbetet via organisationerna Maskrosbarn och Knas hemma.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Rulla till toppen