maj 2023

Vi söker en administratör på deltid

Omfattning: 20%, 8 timmar/vecka (2 dagar á 4 timmar) Visstidsanställning tillträde så snart som möjligt dock längst till och med 31/12 (med chans till förlängning) Arbetsuppgifter:  Arbetsuppgifterna kommer att variera över året men kan innehålla bland annat att: o   Uppdatera medlemsregister o   Ta emot och skicka svarsmail vid anmälningar o   Hantera medlems och mejla mejlen  o   Uppdatera hemsida och […]

Vi söker en administratör på deltid Läs mer »

Remissvar ”Tryggare hem för barn”

Familjevårdens Centralorganisation har fått utredningen ”Tryggare hem för barn” på remiss för besvarande.Regeringen har i september 2021 beslutat att tillsätta en utredare för att se över regler i föräldrabalken (1949:381) om bland annat vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge.Överlag ställer vi oss positiva till utredarens förslag MEN vi vill se vissa skärpningar. Läs FaCOs remissvar här

Remissvar ”Tryggare hem för barn” Läs mer »

FaCO träffar ministrar

Igår eftermiddag träffade ordförande Niina Stenander, Camilla Waltersson Grönvall för ett längre samtal om att regeringens satsning för att stärka familjehemsvården i Sverige. Om regeringen får igenom vårändringsbudgeten satsas det totalt 312 miljoner kronor. Mer information om det kommer i vår medlemstidning Familjehemsnytt inom kort.Dygnet blev intensivt och Niina hann träffa potentiella föreläsare, och även

FaCO träffar ministrar Läs mer »

Rulla till toppen