Mer om våra teman

Vår tidning Familjehemsnytt utkommer 4 gånger per år. I varje nummer har vi ett tema där du kan läsa flera olika artiklar som på något sätt berör temat. 
Tidigare nummer av Familjehemsnytt finns att läsa som pdf här på medlemssidan. 
För att förenkla för dig som medlem att hitta information som publicerats tidigare så har vi här sammanställt våra tidigare teman, med länk till det nummer av Familjehemsnytt där du kan hitta artiklarna kopplade till just detta tema. Du kan även hitta länkar relaterade till temat när du skrollar ner på medlemssidans startsida. Där finns tips på diagnoser, myndigheter, organisationer och föreningar som kan vara till hjälp.

Obs! Viktigt att notera är att informationen som publicerats i tidningen är den som gällde vid tidpunkt för tidningens utgivningsdatum. 

Tema

Artiklar i detta nummer:

En läkande relation

Positivt umgänge – Guide för dig som bor i familjehem

Artiklar i detta nummer:

Umgänge med föräldrar och andra närstående

 

 

Artiklar i detta nummer:

Barn och anknytning

Om trauma

Artiklar i detta nummer:

Barnens röster

Vad behöver biologiska barn i familjehem för stöd?

Vikten av att få vara normal

 

Artiklar i detta nummer:

Barnkonventionen

Artiklar i detta nummer:

Diagnoser hos barn och ungdomar

NPF utredning av barn – Hur går det till?

Begåvningsbedömning

7 tips för dig som är förälder till barn med ADHD

Var kan man få hjälp när det är tufft?

Lilla Speedos mamma

Neurofeedback – en behandlingsmetod

Viggo Foundation – Idrott för alla

 

 

 

Artiklar i detta nummer:

Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga

FaCO förklarar

Extra avtal vid vårdnadsöverflytt

 

2021 - Nr 2 Familjehemmens vardag

Artiklar i detta nummer:

Försäkringar

 

Artiklar i detta nummer:

Vad är skillnaden mellan ett kontrakterat jourhem och ett familjehem som tillfälligt tar emot ett barn?

Mitt sätt att jobba som jourfamiljehem

 

 

Artiklar i detta nummer:

Tema mannens roll

Familjehemspappan

En typ av vardag

Författaren och familjehemspappan

 

Artiklar i detta nummer:

Matchningsprocessen

 

Artiklar i detta nummer:

Nätverksplaceringar

Att tänka i nätverk

Skräcken att inte få vara en del av barnens biologiska nätverk

 

Artiklar i detta nummer:

Tidigare familjehemspappan som gått igenom en skilsmässa

Min historia

 

Artiklar i detta nummer:

Barn placerade i familjehem, jourhem eller HVB

Läsa, skriva, räkna

Skolfam – skolsatsning i familjehemsvården

Pedagogik och motivation

 

Artiklar i detta nummer:

Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter kring umgänget med sina placerade barn

 

Artiklar i detta nummer:

Umgänge – Vad säger lagen och Socialstyrelsen?

Hur kan det funka när det inte funkar?

 

Artiklar i detta nummer:

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

 

Artiklar i detta nummer:

Familjehemmets ekonomi

Vad gäller efter en vårdnadsöverflytt?

 

Artiklar i detta nummer:

Barnahus

Den annorlunda dagen

Du är inte ensam

När pappa sitter i fängelse

Insidan

Artiklar i detta nummer:

För barn och unga i samhällsvård

Hur gör jag för att lämna synpunkter på utredningen

Familjehemspoolens synpunkter på utredningen

Vad tycker FaCO

Telefonintervju med Camilla Waltersson Grönvall

Öppet brev

Lilla hjärtats vänförenings synpunkter på utredningen

Konsulentstödda verksamhheter konkurrerar ut kommunerna

RFF:s synpunkter på utredningen

Vårdföretagarnas synpunkter på utredningen

Nationell samordnare

 

Rulla till toppen